Cấu trúc dữ liệu và thuật toán trong JavaScript – Khóa học đầy đủ cho người mới bắt đầu

Trong khóa học này, bạn sẽ được học về những cấu trúc dữ liệu và thuật toán thường gặp.

⭐️ Nội dung khóa học ⭐️

⌨️ Stacks (00:21)
⌨️ Sets (09:03)
⌨️ Queues & Priority Queues (19:24)
⌨️ Binary Search Tree (26:03)
⌨️ Binary Search Tree: Traversal & Height (39:34)
⌨️ Hash Tables (53:19)
⌨️ Linked List (1:03:04)
⌨️ Trie (1:14:59)
⌨️ Heap (max and min) (1:27:29)
🔗 Heap visualization: https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Heap.html
⌨️ Graphs: adjacency list, adjacency matrix, incidence matrix (1:42:07)
⌨️ Graphs: breadth-first search (1:46:45)

Chúc bạn thành công!

Video: freeCodeCamp.org

About phamquoctoan

Chủ sáng lập www.OdiFood.com

Check Also

web

Học & ghi nhớ trong lập trình

Chào bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn về cách học và ghi nhớ …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *