CSS

Cách viết CSS tối ưu nhất

web

Việc tối ưu CCS có lợi ích là giảm bớt gánh nặng khi trang web được load. Nếu chúng ta biết cách tối ưu CSS thì website của bạn sẽ nhẹ hơn rất nhiều, rút ngắn quá trình tải. Vì vậy phải biết cách viết CSS tối ưu nhất. 1. …

Read More »