Lập trình theme WordPress

Theme WordPress là tập hợp các file làm việc cùng nhau để tạo ra thiết kế và chức năng của website WordPress.
Tại sao bạn cần học lập trình theme WordPress?

Để tạo giao diện độc đáo cho trang web WordPress của bạn;
Tận dụng điểm mạnh của templatestemplate tags, và the WordPress Loop để tạo ra những giao diện website khác nhau;
Để cung cấp các templates thay thế cho các tính năng trang web cụ thể, ví dụ category pages và trang kết quả tìm kiếm.
Để nhanh chóng chuyển đổi giữa giao diện trang web hoặc tận dụng lợi thế của Theme or style switcher để cho phép chủ sở hữu trang web thay đổi giao diện trang web.

Học lập trình theme WordPress

wordpress

Chào bạn, Sau thời gian sử dụng website được thiết kế bằng mã nguồn WordPress, bạn muốn nâng cấp thêm kỹ năng của mình để có thể tùy chỉnh giao diện, chức năng của website theo ý tưởng của bạn. Đây là lúc bạn cần học lập trình theme WordPress. …

Read More »