Thêm ‘Bài viết liên quan’ cho theme Flatsome không dùng plugin

Những ai đã dùng flatsome thì mới thấy nó không có bài viết liên quan như các theme khác, nó chỉ có bài trước và bài kế tiếp thôi.

Mình thấy một số bạn có share code trên mạng, nhưng đa phần đều phải dùng thêm 1 plugin nữa. Hôm nay mình share 1 đoạn code, không cần plugin, các bạn thêm vào file functions.php của theme là được.

Bài viết liên quan theo Tag

Code này là bài viết liên quan theo tag nhé, không phải theo danh mục, khi viết bài các bạn phải chú ý thêm tag cho bài viết nhé.

/*
 * Code bài viết liên quan
*/
function bvlq() {
  global $post;
  $tags = wp_get_post_tags($post->ID);
  if ($tags){
    $output = '<div class="relatedcat">';
    $first_tag = $tags[0]->term_id;
    
    $args=array(
      'tag__in' => array($first_tag),
      'post__not_in' => array($post->ID),
      'posts_per_page'=>3,
      'caller_get_posts'=>1
    );
    $my_query = new wp_query($args);
    
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<p>Bài viết liên quan:</p><ul class="row related-post">';
      while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
      $output .= 
        '<li class="col large-4">
                <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                  <div class="feature">
                    <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                  </div>              
                </a>
                <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
              </li>';
      endwhile;
      $output .= '</ul>';
    endif; wp_reset_query();
    $output .= '</div>';
    return $output;
  }
  else return;
}
add_shortcode('bvlq', 'bvlq');

Bài viết liên quan cùng danh mục (Category)

function bvlq_danh_muc() {
  $output = '';
  if (is_single()) {
   global $post;
   $categories = get_the_category($post->ID);
   if ($categories) {
    $category_ids = array();
    foreach($categories as $individual_category) $category_ids[] = $individual_category->term_id;
    $args=array(
     'category__in' => $category_ids,
     'post__not_in' => array($post->ID),
     'posts_per_page'=>3,
     'caller_get_posts'=>1
    );
    
    $my_query = new wp_query( $args );
    if( $my_query->have_posts() ):
      $output .= '<div class="relatedcat">';
        $output .= '<p>Bài viết liên quan:</p><div class="row related-post">';
          while ($my_query->have_posts()):$my_query->the_post();
          $output .= 
            '<div class="col large-4">
              <a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">
                <div class="feature">
                  <div class="image" style="background-image:url('. get_the_post_thumbnail_url() .');"></div>
                </div>              
              </a>
              <div class="related-title"><a href="'.get_the_permalink().'" title="'.get_the_title().'">'.get_the_title().'</a></div>
            </div>';
          endwhile;
        $output .= '</div>';
      $output .= '</div>';
    endif;  //End if.
   wp_reset_query();
  }
  return $output;
 }
}
add_shortcode('bvlq_danh_muc','bvlq_danh_muc');

Tiếp theo là phần css, bạn chèn vào style.css của child theme

.feature {
  position: relative;
  overflow: hidden;
}
.feature::before {
  content: "";
  display: block;
  padding-top: 56.25%;
}
.feature .image{
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  bottom: 0;
  right: 0;
  margin: auto;
  background-size: cover;
  background-position: center;
}
ul.row.related-post li {
  list-style: none;
}
.related-title {
  line-height: 1.3 !important;
  margin-top: 10px !important;
}

Sau khi thêm đủ 2 cái đó cho con, chúng ta được 1 shortcode là [ bvlq ] . Chúng ta sẽ vào Flatsome –> Theme Option –> Blog –> Blog Single Post, chúng ta kéo xuống dưới cùng, tới phần HTML after blog posts. Chúng ta chèn shortcode vào đó rồi lưu lại là xong

Nguồn tham khảo: mcode.ovh

About phamquoctoan

Chủ sáng lập www.OdiFood.com

Check Also

wordpress

Hướng dẫn sử dụng theme Flatsome – Theme WordPress làm website bán hàng số #1 hiện nay

Chào bạn, Hôm nay, mình giới thiệu với các bạn một theme bán hàng đang làm mưa …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *