Trọn bộ khóa học JavaScript dành cho người mới – Học JavaScript trong 8 giờ

Chào bạn, hôm nay mình chia sẻ với bạn một khóa học đầy đủ nữa về JavaScript. Khóa học này được chia sẻ miễn phí trên kênh Youtube của Clever Programmer.

Nội dung khóa học khóa học JavaScript

Để học hiệu quả khóa học, bạn hãy đọc trước nội dung của khóa học bên dưới. Con số đầu tiên là mốc thời gian trong video, theo sau là nội dung của đoạn video đó.

 • 3:57 – How to run your first Program with Javascript
 • 7:17 – Manipulate the DOM
 • 15:49 – Numbers in Javascript
 • 22:18 – Functions in Javascript
 • 33:31 – While vs. For Loops in Javascript
 • 39:10 – Data Types in Javascript
 • 43:26 – Strings (Common Methods)
 • 52:07 – Javascript in Arrays
 • 1:11:07 – Objects in Javascript
 • 1:18:18 – If else conditionals and switch statements
 • 1:31:07 – Learn JSON in 5 minutes
 • 1:36:41 – Challenge: Your age in days
 • 2:10:07 – Challenge: Cat Generator
 • 2:42:19 – Challenge: Rock Paper Scissors
 • 2:58:28 – Challenge: Rock Paper Scissors PT. 2
 • 3:57:46 – Challenge: Change Button Colors
 • 4:39:48 – How Blackjack Works
 • 4:45:23 – Blackjack HTML
 • 5:05:14 – CSS Blackjack
 • 5:28:47 – Challenge: Build a Blackjack Game with Javascript
 • 6:06:58 – Blackjack PT. 2
 • 6:35:42 – Blackjack PT. 3
 • 7:03:29 – Blackjack PT. 4
 • 7:22:08 – Blackjack PT. 5
 • 7:39:19 – Blackjack PT. 6
 • 7:47:56 – Blackjack PT 7

Chúc bạn thành công.

About phamquoctoan

Chủ sáng lập www.OdiFood.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *